Fundacja rozwoju obywatelskiego "Nacja Liderów"

Fundacja rozwoju obywatelskiego "Nacja Liderów" — organizacja stworzona przez Białorusinów w celu przerwania edukacyjnych i konsekwentnych inicjatyw mających na celu rozwój demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego wolnej i niepodległej Białorusi

Nasza misja

Wspieranie rozwoju aktywnych uczestników społeczeństwa obywatelskiego Białorusi

Nasze wartości

Istotny dla całej ludzkości

 • Wolność (słowa, wyboru, wypowiedzi, fizyczna)
 • życie i godność człowieka
 • prawo, legalność, sprawiedliwość

Dla nas, Białorusinów, szczególnie cenne są

 • stabilność i rozwój narodu białoruskiego
 • Białoruś jest niepodległym i zamożnym krajem, który wyznacza kierunki i tendencje rozwoju cywilizacyjnego

W naszej codziennej pracy kierujemy się wartościami:

 • bezpieczeństwo
 • przyjazność dla środowiska
 • wzajemne wsparcie, szacunek, tolerancja
 • profesjonalizm, inteligencja, samorozwój
 • estetyka, harmonia

Pomagamy Białorusinom nie poddawać się i kontynuować rozwój w aktualnych dla nich obszarach, podnosić poziom wiedzy i umiejętności niezbędnych do budowania ich życia i całego państwa

Nasza organizacja została zarejestrowana 9 sierpnia 2021, w rocznicę wyborów prezydenckich, które zmieniły cały kraj i jego mieszkańców. Stworzyliśmy fundację wspierającą projekty, które zajmują się edukacją aktywnych obywateli, łączeniem ich w dążeniu do zdrowego demokratycznego kraju

Założycielka: «Chcę, aby mój naród był pewny siebie, czuł swoją siłę i wiedział, jak zmienić swoje państwo. Aby mógł się rozwijać i być gospodarzem swojej ziemi, a także swojego życia. Ważne jest dla mnie, aby Białorusini chcieli wrócić do kraju z emigracji i czuli się z niego dumni!»

Сzujesz w sobie siłę i chęć, aby nam pomóc w edukacji Białorusinów? Dołącz do naszego zespołu, wypełniając ankietę:

 • dla wolontariusza (copywritera, redaktora, moderatora, projektanta itp.)
 • dla partnera   (eksperta, gotowego przygotować autorski kurs, przeprowadzić wykład, webinar lub warsztat, zaproponować inną ważną inicjatywę edukacyjną)
TOP