Wspieramy inicjatywy edukacyjne oraz badawcze, nakierowane na rozwój silnego społeczeństwa wolnej i niezależnej Białorusi

KRS: 0000914944
REGON 389670207
NIP 1133038692
Dane bankowe
Santander Bank Polska S.A.
PLN: 89 1090 2590 0000 0001 4869 9686
EUR: 18 1090 2590 0000 0001 4869 9800

TOP