Jak z pomocą PIT wspierać „Nacji Liderów” i Białorusinów

Każda osoba pracująca w Polsce składa corocznie deklarację podatkową. Jest to dobra okazja, by wesprzeć projekty mające na celu edukację i rozwój białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, powstające w ramach współpracy Fundacji Rozwoju Obywatelskiego „Nacja Liderów” i Fundacji „Dialog” poprzez przekazanie 1,5 procent podatku dochodowego na oddzielne konto rozliczeniowe.

1

Вы можаце перадаць інструкцыю бухгалтару / Możesz przekazać instrukcję księgowemu

pobierz instrukcję w pdf

 

2

Вы можаце запоўніць дэкларацыю самастойна / Możesz wypełnić deklarację samodzielnie

Jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie , wypełniając deklarację roczną PIT-37, należy wpisać:

W polu 147: 0000007228
W polu 148: 1.5%
W polu 149: EDUKACJA BIAŁORUŚ

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, (działalność gospodarcza), sposób przekazania zależy od wybranej formy opodatkowania:

Ryczałt – PIT-28  
W polu 251: wpisać numer 0000007228
W polu 253: wpisać tekst EDUKACJA BIAŁORUŚ

Skala podatkowa – PIT-36
W polu 500: wpisać numer 0000007228
W polu 502: wpisać tekst EDUKACJA BIAŁORUŚ

Podatek liniowy – PIT-36 L
W polu 171: wpisać numer 0000007228
W polu 173: wpisać tekst EDUKACJA BIAŁORUŚ

Wyślij do księgowego oraz znajomych w Polsce instrukcję wypełniania deklaracji!
- wyślij instrukcje w języku białoruskim
- wyślij instrukcję w języku polskim
- wyślij instrukcje w języku rosyjskim

Powyższe dane należy wpisać w oświadczeniu
W ten sposób pomożesz fundacji „Nacja Liderów” i fundacji „Dialog” dać tysiącom Białorusinów możliwość zdobycia niezbędnych umiejętności z zakresu psychologii, praw, polityki, osiągania celów i nie tylko!

Pomoc w wypełnianiu deklaracji podatkowej PIT: email contact@nationofleaders.pl

Chcesz wesprzeć nas finansowo innym sposobem? Wybierz dogodną dla siebie opcję z linku

TOP